Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
AKTUALNOŚCI

W dniu 24 maja w godzinach 9.30 – 15.00 w Hotelu Radisson Blu we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

W konferencji udział wzięło 81 przedstawicieli JST. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badania luki kompetencyjnej pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie aktywnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów i realizowania planowanych przedsięwzięć.
Dodatkowo program konferencji został wzbogacony o elementy szczególnie ważne dla sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej, dotyczące zasad i procedur udzielania pomocy publicznej oraz stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Przedstawione zostały również dobre praktyki stanowiące inspirację do planowanych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Pobierz materiały:

- sprawozdanie merytoryczne z organizacji konferencji wraz z prezentacjami prelegentów,
- folder podsumowujący projekt,
- materiał dotyczący luki kompetencyjnej

 


26.04.2010 r.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ma zaszczyt zaprosić kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego na
ogólnopolską bezpłatną konferencję podsumowującą Projekt pod nazwą:
„Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”,
realizowany pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2010 r. w godzinach od 9:30 do 15:00 w Hotelu Radisson Blu, przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 10 we Wrocławiu (www.radissonblu.com).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa instytucji na konferencję, podczas której chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji Projektu i przekazać informacje na temat osiągniętych rezultatów. W trakcie konferencji zaprezentujemy wyniki badania luki kompetencyjnej pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie aktywnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów i realizowania planowanych przedsięwzięć.
Dodatkowo program konferencji (pobierz) został wzbogacony o elementy szczególnie ważne dla sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej, dotyczące zasad i procedur udzielania pomocy publicznej oraz stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Przedstawione zostaną również dobre praktyki stanowiące inspirację do planowanych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W celu dokonania zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić załączony formularz (pobierz)
i odesłać go na numer faksu 0-32 743 58 35.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 maja 2010 r.

W ramach całkowicie bezpłatnej konferencji zapewniamy:

  • materiały konferencyjne
  • publikację książkową z zakresu zarządzania projektami
  • wyżywienie

Ponadto oferujemy możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży, zgodnie z warunkami zamieszczonymi poniżej.

Kontakt w sprawie konferencji: tel. 32 743 58 00, e-mail:rekrutacja@dobrezarzadzanie.pl

------------------      ------------------      ------------------

ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY DOT. KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT

Warunkiem refundacji kosztów podróży związanych z uczestnictwem w konferencji podsumowującej projekt, będzie wystawienie przez Państwa Instytucję noty księgowej lub innego równoważnego dokumentu księgowego oraz dostarczenie go do 4 czerwca br. (data wpływu do DARR S.A.) na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno - Zdrój

wraz z kompletem załączników w postaci:

  • oświadczenia o zwrocie kosztów podróży (pobierz) oraz
  • kserokopii dokumentów wewnętrznych potwierdzających przejazd (delegacje służbowe) do i z miejsca konferencji, kserokopii np. biletów komunikacji publicznej (PKS, II klasa PKP - wyłączając klasę INTERCITY), raportów kasowych lub wyciągów bankowych potwierdzających pobranie zaliczki i jej rozliczenie.

Nota księgowa (lub inny równoważny dokument księgowy) musi być wystawiona do końca maja br.
Pełną dokumentację dotyczącą rozliczenia kosztów przejazdu należy dostarczyć w terminie do 4 czerwca br.

KSEROKOPIE DOKUMENTÓW, BILETÓW POWINNY BYĆ POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ

Kontakt w sprawie refundacji kosztów podróży - tel. 74 64 80 406, e-mail: elzbieta.warzecha@darr.pl



 Uprzejmie informujemy, iż wskaźnik uczestnictwa w projekcie gmin miejskich i starostw powiatowych został osiągnięty. W związku z powyższym na ostatnie 14 szkoleń poziomu I przyjmowani będą jedynie pracownicy
gmin wiejskich i miejsko - wiejskich


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy realizację konferencji informacyjnych.
W ramach projektu odbyły się 4 konferencje: we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdyni, w których uczestniczyło
w sumie 245 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział!


 Szanowni Państwo

Pragniemy raz jeszcze podziękować Państwu za udział w konferencji informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”. Jednocześnie zwracamy się
z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej oceniającej organizację konferencji. Państwa uwagi i oceny będą dla nas bardzo cenne, gdyż na ich podstawie zamierzamy udoskonalić nasze działania, z korzyścią dla uczestników projektu. Ankieta jest krótka i nieskomplikowana, więc jej wypełnienie nie zajmie Państwu zbyt dużo czasu, a do zbadania stopnia zadowolenia uczestników konferencji zobligowała nas Instytucja Wdrażająca (IP II stopnia) finansująca projekt.
Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać: faksem na numer 074 - 64 80 417 lub drogą mailową na adres anna.pielich@dobrezarzadzanie.pl.
Korzystając z okazji, zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu, które przyczynią się
do zwiększenia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, pozwalając tym samym na szersze i sprawniejsze wykorzystanie środków m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta dla osób uczestniczących w konferencji we Wrocławiu (    do pobrania)


Ankieta dla osób uczestniczących w konferencji w Krakowie (   do pobrania)


UWAGA!
Informacja dla uczestników konferencji informacyjnej w Gdyni

 
Poniżej przedstawiamy Państwu mapkę dojazdu z Dworca Głównego do Hotelu „Hotton”.
Mogą Państwo skorzystać z komunikacji miejskiej - trolejbusy 22,23,24- przystanek docelowy pl. Kaszubski,
taksówki- koszt ok. 10 zł lub spacerem- 15 min.


Wyświetl większą mapę

  

 
UWAGA!
Informacja dla osób biorących udział w konferencji informacyjnej w Warszawie.

Pragnąc zadbać o Państwa komfort, oferujemy możliwość skorzystania
z bezpłatnego autobusu, który zawiezie Państwa spod Dworca Centralnego PKP
do Centrum Konferencyjno- Szkoleniowego “BOSS” .
Autobus odjedzie z parkingu przy ul. Emilii Plater
( Pałac Kultury i Nauki od strony Sali Kongresowej) o godzinie 11:00 w dniu 14.05.2009 r.
Zainteresowanych skorzystaniem z proponowanego przez nas transportu,
proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (074) 64-80-416.

Autobus będzie oznaczony „HOTEL BOSS”.


Informacja o możliwości dotarcia na miejsce konferencji dla osób,
które zechcą dotrzeć we własnym zakresie :
 
Jaki środek transportu? Z jakiego miejsca? Na jakim przystanku wysiąść?
autobus MZA nr 521 z Dworca Centralnego(od strony Marriotu)- al. Jerozolimskie PKP Miedzeszyn
autobus MZA nr 115 z Dworca Wschodniego Lawinowa.
Pociągi podmiejskie kierunek Otwock, Pilawa, Dęblin z Dworca Wschodniego i Zachodniego oraz Śródmieście PKP Miedzeszyn
Autokary prywatne
wszystkie w kierunku Otwock, Karczew przewoźników takich jak Minibus, Arka, Wilga
Z Dworca Centralnego-
ul. Emilii Plater
PKP Miedzeszyn
 
 

29.04.2009 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI INFORMACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY

Uprzejmie informujemy, iż noty księgowe dotyczące zwrotu kosztów podróży osób uczestniczących w konferencjach informacyjnych powinny być wystawione na następujący adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych

oraz przesłane na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno - Zdrój

 


29.04.2009 r

Informujemy, iż w dniach 23 – 24 kwietnia 2009 r. w Krakowie odbyła się druga konferencja informacyjna realizowana w ramach projektu „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”. W konferencji uczestniczyło 56 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

 


07.04.2009 r.

Informujemy, iż w dniach 2 – 3 kwietnia 2009 r. we Wrocławiu odbyła się pierwsza konferencja informacyjna realizowana w ramach projektu „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”. W konferencji uczestniczyło 62 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego.

Jednocześnie informujemy i zarazem zapraszamy na kolejną konferencję informacyjną, która odbędzie się w Krakowie w terminie 23 – 24 kwietnia 2009 r. w Hotelu Express by Holiday Inn. Zgłoszenia na konferencję można pobrać w zakładce:  KONFERENCJE INFORMACYJNE – Formularz zgłoszeniowy i wysłać faksem na nr 074 64 80 417.
Można również zgłosić się elektroniczne, wypełniając zgłoszenie elektroniczne znajdujące się w zakładce KONFERENCJE INFORMACYJNE.

 



07.04.2009 r.

Mamy przyjemność poinformować, iż Organizator szkoleń – firma WYG International Sp. z o.o. rozpoczęła rekrutację na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami.
Pierwsze szkolenia w ramach poziomu I: Wprowadzenie do metodyki Project Cycle Management rozpoczynają się już 15 kwietnia 2009 r.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie dokumentów znajdujących się na stronie internetowej projektu w zakładce SZKOLENIA – FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE  i przesłanie do Organizatora szkoleń:

 


 

Organizator Szkoleń:

WYG International Sp. zo.o.
ul. PCK 10/14, 40-057 Katowice
tel. 032-251 10 26, faks 032-251 10 47
e-mail: rekrutacja@dobrezarzadzanie.pl

 


 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu ma przyjemność poinformować Państwa, że 4 grudnia 2008 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzyło nam realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”. Projekt skierowany jest do kadry jednostek samorządu terytorialnego, pragnącej wzmacniać swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej i poprawa procesów zarządzania projektami miękkimi wg metody Project Cycle Management (Zarządzanie Cyklem Projektu) poprzez organizację trzech poziomów szkoleń wyjazdowych, które odbędą się na terenie całego kraju.

video porno darmowe porno

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl