Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
KONFERENCJE INFORMACYJNE / Zgłoszenie elektroniczne

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na konferencje informacyjne organizowane w ramach projektu pn.
„Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”
Terminy i miejsca konferencji:
Data Miejsce proszę zaznaczyć  konferencję, w której chcą Państwo wziąć udział
2-3 kwietnia 2009r. Hotel WROCŁAW ****
ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław
23-24 kwietnia 2009r. Hotel Express by Holiday Inn ***
ul. Opolska 14, Kraków
14-15 maja 2009r. Hotel Boss ***
ul. Żwanowiecka 20, Warszawa
28-29 maja 2009r. Hotton Hotel ***
ul. Św. Piotra 8, Gdynia
Dane Osoby / Instytucji zgłaszanej do udziału w konferencji:
Nazwa jednostki:

gmina miejska gmina miejsko – wiejska gmina wiejska starostwo powiatowe

adres

tel. / faks

e-mail
Dane osób zgłaszanych do uczestnictwa
imię i nazwisko stanowisko rezerwuję nocleg
TAK: NIE:
TAK: NIE:
Udział w konferencjach jest całkowicie bezpłatny i obejmuje zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem
W ramach projektu oferujemy również zwrot kosztów podróży. Jednostka Samorządu Terytorialnego ma prawo do zwrotu kosztów podróży związanych z uczestnictwem osoby kierowanej przez Instytucję na konferencję informacyjną. Więcej na temat warunków refundacji kosztów przejazdu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.dobrezarzadzanie.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl