Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
BENEFICJENCI

Beneficjentami projektu są pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego - urzędów gmin miejskich, miejsko- wiejskich oraz wiejskich a także starostw powiatowych.

 

W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniach kwalifikowani będą pracownicy JST, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. formalne:

   • wykształcenie minimum średnie,

   • zakres obowiązków (na obecnym stanowisku lub planowany do powierzenia) związany z szeroko rozumianymi kwestiami społecznymi w urzędzie (kwestie bezrobocia, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, współpracy z partnerami społecznymi itd.),

  1. merytoryczne:

   • brak odbytych szkoleń w zakresie zarządzania projektami metodą PCM,

   • występujące problemy związane z bieżącym planowaniem, tworzeniem i wdrażaniem projektów.


Beneficjentami Ostatecznymi nie mogą być pracownicy jednostek podległych samorządom.
W projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 864 osoby.
Jedna instytucja (jednostka samorządowa) może przeszkolić nie więcej niż dwóch pracowników.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl