Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

 

W dniu 24 maja w godzinach 9.30 – 15.00 w Hotelu Radisson Blu we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

W konferencji udział wzięło 81 przedstawicieli JST. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badania luki kompetencyjnej pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie aktywnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów i realizowania planowanych przedsięwzięć.
Dodatkowo program konferencji został wzbogacony o elementy szczególnie ważne dla sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej, dotyczące zasad i procedur udzielania pomocy publicznej oraz stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Przedstawione zostały również dobre praktyki stanowiące inspirację do planowanych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Pobierz materiały:

- sprawozdanie merytoryczne z organizacji konferencji wraz z prezentacjami prelegentów,
- folder podsumowujący projekt,
- materiał dotyczący luki kompetencyjnej
 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl