Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
SZKOLENIA

Oferowany w ramach Projektu BEZPŁATNY pakiet szkoleniowy to trójetapowy cykl trzydniowych sesji wyjazdowych dot. zarządzania projektami. Będą one organizowane w kilkutygodniowych odstępach w atrakcyjnych lokalizacjach, z pełnym wyżywieniem oraz programem zajęć integracyjnych na terenie całej Polski.

W ramach usługi każdy z 864 beneficjentów, spośród co najmniej 648 jednostek samorządu terytorialnego (JST) otrzyma łącznie siedemdziesiąt dwie godziny szkolenia. Jego program oparto na interesującej formule łączącej w sobie - za pomocą ćwiczeń, analizy studiów przypadku oraz pracy z komputerem - wiedzę teoretyczną z praktyką. Odstępy pomiędzy poszczególnymi sesjami posłużą ugruntowaniu wiedzy oraz przygotowaniu materiałów do kolejnych zajęć w oparciu o dane wypracowane w czasie sesji poprzedzającej. W celu zapewnienia większego komfortu pracy grupy szkoleniowe nie będą przekraczać 14 osób, co zagwarantuje szybkie przyswajanie wiedzy oraz integralność grupy. Do udziału w szkoleniach zaproszeni zostaną pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni w swoich jednostkach za problematykę funduszy unijnych. Nabór uczestników odbywać się będzie na podstawie kolejności nadesłanych zgłoszeń, jednakże priorytetowo traktowani będą pracownicy urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Warto pamiętać, że uczestnictwo w projekcie stanie się szansą rozwoju zawodowego w równej mierze dla wszystkich jego beneficjentów. Udział w projekcie pozwoli zdobyć cały szereg kompetencji oraz wiedzy z zakresu ogólnie rozumianego zarządzania, co znacząco przyczyni się do wzmocnienia tak potencjału własnego samego uczestnika jak również samorządu, dla którego pracuje.

Pierwsze dwa etapy szkolenia poświęcono przekazaniu kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, szczególnie z zakresu rekomendowanej przez Komisję Europejską metody PCM. Trzecia jego część umożliwi zapoznanie z aplikacją informatyczną oraz najlepszymi praktykami z dziedziny wspieranego komputerowo zarządzania projektem. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie udoskonalona oraz wzbogacona o praktyczne umiejętności pracy z narzędziem informatycznym. W celu zapewnienia komfortu pracy w trakcie warsztatów komputerowych każdy uczestnik zostanie wyposażony na czas szkolenia w komputer oraz kopię aplikacji informatycznej. Po ukończeniu części warsztatowej każda z uczestniczących jednostek samorządowych otrzyma bezpłatnie pełną wersję oprogramowania z czasową licencję na jej użytkowanie.

Warto podkreślić, że organizacja szkolenia zachowuje pełną a zgodność ze standardami określonymi w stosownych przepisach MEN, z czego wynika między innymi to, iż beneficjenci uzyskają zaświadczenia o uczestnictwie w każdej sesji oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Program i materiały szkoleniowe, choć oparte na kanonach europejskiej wiedzy o zarządzaniu, są przygotowane indywidualnie, specjalnie pod kątem potrzeb projektu.


Szczególnie istotny jest w tej mierze wybór oprogramowania. Nie był on w żadnej mierze przypadkowy, został poprzedzony analizą dostępnych na rynku rozwiązań. W konsekwencji beneficjentom oferowany jest program Victoria PM. W chwili obecnej jest on niekwestionowanym liderem w swoim segmencie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi w konkursie firmy Microsoft na aplikację roku 2008, gdzie program zdobył prestiżowe wyróżnienie w kategorii Innowacyjne Rozwiązanie IT 2008. Wagę wyróżnienia podnosi fakt, że decydującym czynnikiem wpływającym na werdykt jurorów były głosy użytkowników. 

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY. W ramach projektu oferujemy bezpłatne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz bezpłatną czasową licencje na użytkowanie programu VICTRORIA PM.
Udział w projekcie nie obejmuje kosztów dojazdu na i ze szkolenia.


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w projekcie, który znajdą Państwo w zakładce FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Jeżeli są Państwo zdecydowani na wzięcie udziału w unikalnych, bezpłatnych szkoleniach prosimy o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych – DEKLARACJI UCZESTNICTWA JST (wypełnia jednostka samorządowa), FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wypełnia osoba kierowana na szkolenie), OŚWIADCZENIA WKŁADU WŁASNEGO (wypełnia jednostka samorządowa). Więcej na ten temat znajdą Państwo w zakładce WARUNKI UCZESTNICTWA. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl