Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
KONFERENCJE INFORMACYJNE / Program konferencji

2 – 3 kwietnia 2009 r./Wrocław

23 - 24 kwietnia 2009 r./Kraków

14 -15 maja 2009 r./Warszawa

28 – 29 maja 2009 r./Gdynia

Dzień Pierwszy

12.00 - 13.00

Zakwaterowanie oraz rejestracja uczestników.

13.00 – 13.30

Obiad

13.30 – 13.45

Wprowadzenie.

13.45-14.30

Polanica Zdrój - Laureat rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich Związku Powiatów Polskich
Jak wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Społecznego dla rozwoju gminy.

14.30 –14.45

Przerwa kawowa

14.45 – 15.15

Prezentacja założeń projektu „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”.

Omówienie warunków uczestnictwa.

15.15- 15.45

Fundusze unijne, a możliwości pozyskiwania środków przez Jednostki Samorządu Terytorialnego - Wstęp.

15.45 -16.00

Przerwa kawowa

16.00 -17.00

Fundusze unijne, a możliwości pozyskiwania środków przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

18.00

Uroczysta kolacja

Dzień Drugi

9.30 – 10.30

Gmina jako partner w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zasady, prawa, obowiązki w świetle umowy o dofinansowanie.

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 11.45

Wprowadzenie do zarządzania projektami

wg metodyki Project Cycle Management (PCM).

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

Korzyści z zastosowania metodyki PCM w zarządzaniu projektami realizowanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

Narzędzie informatyczne „Victoria Project Manager”.

13.00 – 14.00

Obiad

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl