Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
KONFERENCJE INFORMACYJNE / Zwrot kosztów podróży

Warunkiem refundacji kosztów podróży związanych z uczestnictwem w konferencjach informacyjnych, będzie wystawienie przez Państwa Instytucję noty księgowej na adres:


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych


oraz przesłanie jej na adres:


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno - Zdrój

wraz z kompletem załączników w postaci:

- oświadczenia o zwrocie kosztów podróży  (do pobrania), oraz

- kserokopii np. biletów komunikacji publicznej (II klasa PKP, wyłączając INTERCITY, PKS), dokumentów wewnętrznych potwierdzających przejazd (delegacje służbowe) do i z miejsca konferencji oraz kserokopii raportów kasowych lub wyciągów bankowych potwierdzających pobranie zaliczki i jej rozliczenie.

Pełną dokumentację dotyczącą rozliczenia kosztów przejazdu należy przesłać w terminie do 21 dni kalendarzowych po zakończeniu konferencji.

KSEROKOPIE DOKUMENTÓW, BILETÓW POWINNY BYĆ POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl