Zarządzający Projektem:
Dolnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

DARR
Partner Projektu:
Gmina Polanica Zdrój

Organizator Szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl
www.mswia.gov.pl
SZKOLENIA / Programy szkoleń

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO
Zarządzanie projektami europejskimi według metodyki Project Cycle Management.
Profesjonalny cykl szkoleń dla kadr JST.

  POZIOM  I   POZIOM II 
  POZIOM   III

 

POZIOM I - Wprowadzenie do metodyki Project Cycle Management.

 


Dzień 1

I MODUŁ


Prezentacja założeń projektu oraz omówienie poszczególnych poziomów programu szkoleniowego dla przedstawicieli JST. Prezentacja DARR S.A. oraz WYG International Sp. z o.o. Wstęp do zarządzania projektem - definicje projektu, klasyfikacja projektów, trójkąt zmiennych projektu, czynniki sukcesu w projekcie.

II MODUŁ

Wstęp do zarządzania projektem cd. - podstawowe aspekty zarządzania projektem. Projekt a proces. Cykl życia projektu. Proces zarządzania projektem. Projekty i programy.

III MODUŁ

Istota, geneza i założenia metodyki Project Cycle Management (PCM). Uwarunkowania stosowania metodyki oraz możliwości wykorzystania metodyki w projektach realizowanych przez JST.

IV MODUŁ
Omówienie 6 podstawowych faz metodyki PCM - planowanie (programowanie), identyfikacja, opracowanie, finansowanie, wdrożenie, ewaluacja.
 

Dzień 2

I MODUŁ


Narzędzia analizy metodyki PCM - analiza interesariuszy, analiza problemów, analiza celów oraz analiza strategii.

II MODUŁ

Praktyczne ćwiczenia w zakresie wykorzystania narzędzi PCM – określanie interesariuszy projektu, konstruowanie drzewa problemów i przekształcanie go w drzewo celów, wybór strategii projektu.

III MODUŁ

Narzędzia planowania metodyki PCM – matryca logiczna. Omówienie elementów matrycy logicznej. Przedstawienie logiki pionowej – definiowanie celów, działań i rezultatów projektu oraz logiki poziomej – wskaźniki i źródła weryfikacji.

IV MODUŁ

Praktyczne ćwiczenia  w konstruowaniu i wypełnianiu matrycy logicznej (przenoszenie celów do matrycy, określanie założeń, określanie wskaźników i źródeł ich weryfikacji).


Dzień 3

I MODUŁ

Formułowanie harmonogramu działań, planowanie zasobów i konstruowanie budżetu w projekcie realizowanym projektu w ramach metodyki Project Cycle Management (PCM).

II MODUŁ

Praktyczne ćwiczenia w zakresie wyznaczania zadań projektowych i tworzeniu wykresu Gantta z wykorzystaniem matrycy logicznej.

III MODUŁ

Omówienie etapu wdrażania, etapu monitorowania oraz ewaluacji projektu w metodyki PCM.

IV MODUŁ

Podsumowanie szkolenia oraz ocena postępów szkoleniowych uczestników. Omówienie następnego poziomu szkoleniowego.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
profesjonalny hosting www.hb.pl | strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl